REGULAMIN

  1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  2. Organizatorami zajęć jogi na Targu Śniadaniowym na Mokotowie są: Edyta Rowińska-Małanij, Joanna Kopciuch, Martha Nowakowska, Magdalena Stępień.

  3. Uczestnikiem może być każda zdrowa pełnoletnia osoba.

  4. Przeciwwskazaniami do udziału i wykonywania niektórych ćwiczeń mogą być ciąża, przebyta ciężka choroba, zabiegi chirurgiczne, urazy, zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatia, nadciśnienie, choroby oczu. Wszystkie dolegliwości należy skonsultować z prowadzącym przed rozpoczęciem zajęć.

  5. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń.

  6. Uczestnik w każdej chwili może przerwać wykonywanie ćwiczenia, odpocząć lub zrezygnować z zajęć.

  7. Uczestnicy nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu pozycji, jedynie nauczyciel może korygować ich pozycje.

  8. W przypadku pojawienie się nietypowych objawów albo pogorszenia samopoczucia podczas zajęć, uczestnik powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć związane z wykonywaniem ćwiczeń.